Pizza khuyến mãi

Pizza mua 1 tặng 1 hàng ngày!

Pizza Khuyến Mãi, ComBo

1. Mua 1 Pizza Lớn tặng 1 Pizza Lớn

Size 30cm, được chọn 2 vị bất kỳ

      180k

2. Mua 1 Pizza Vừa tặng 1 Pizza Vừa

Size 25cm, được chọn 2 vị bất kỳ

       150k

3. Mua 1 Pizza Nhỏ tặng 1 Pizza Nhỏ

Size 22cm, được chọn 2 vị bất kỳ

      120k

4. Combo 1

1 Pizza Vừa + 1 Spaghetti + 1 Khoai tây chiên

      160k

5. ComBo 2

1 Pizza Vừa + 2 Rẻ sườn BBQ + Khoai chiên + Salad

     160k

6. ComBo 3

1 Pizza Vừa + 2 Đùi Gà BBQ + Khoai chiên + Salad

    160k

7. ComBo 4

2 Spaghetti + Khoai tây chiên + Salad

       160k

2. ComBo 8

2 Gà BBQ + 4 Rẻ Sườn + Khoai chiên + Salad

       170k

2. ComBo 9

1 Pizza S + 1 Spaghetti

       100k

2. ComBo 10

1 Pizza S + 2 Đùi gà BBQ

       100k

2. ComBo 4 người 1

1 Pizza L + 2 Spaghetti + Khoai chiên L + Salad

       280k

2. ComBo 4 người 2

1 Pizza L + 2 Spaghetti +4 Gà BBQ + Khoai chiên L

       340k

2. ComBo 4 người 3

1 Pizza L + 2 Spaghetti +4 Rẻ Sườn BBQ + Khoai chiên L

       340k